صاب پاسخی مستقیم است به تمام نیازهای اتاق تمیز و زیر ساخت های مرتبط با آن.
در یک دهه گذشته خدماتی کامل و موفق را به مشتریان نام آشنای خود در صنایع مختلف ارائه نموده ایم.
این مجموعه با پشتوانه سالها تخصص و مهارت در مباحث طراحی،تامین اقلام مصرفی، ساخت، بازنگری، راه اندازی، نگه داری و مستند سازی، کلیه خدمات مرتبط با فضاهای تمیز را در راستای دستور کار خود قرار داده است .

 

معرفی

معرفی
ارئه خدمات و مشاوره در ارتباط با فضاهای تمیز، بر حسب نیاز مشتریان، از مرحله طراحی ابتدایی تا طراحی مفهومی
خدمات این مجموعه شامل مشاوره اولیه، طرح توجیهی و طرح ابتدایی تا تهیه مدارک مناقصات می باشد.
شروع آگاهانه در پروژه و در نتیجه درک بهتر از روند و نیازها، ما را در یافتن بهترین راه حل تکنیکی و بازرگانی برای شما یاری می نماید.