ما نزدیک به یک دهه است در زمینه طراحی، ساخت و ارتقا فضاهای تمیز و همچنین زیر ساخت های مرتبط با آن خدمت  نموده ایم.
کیفیت ایمنی و خدمت زمینه تمام کارهای ماست، از به کار گیری بهترین نیروهای متخصص تا ارائه بی نقص ترین خدمات ممکن.

 

کادر فنی

کادر فنی
صاب دارای کادری مجرب و حرفه ای است که همگی برای خدماتی با کیفیت و بی رقیب تلاش می کنند.
این مجموعه شامل مهندسان، مدیران پروژه، تیم پشتیبانی، کنترل پروژه و HSE می باشد که همگی توسط سه مدیر ارشد این مجموعه رهبری و هدایت می شوند.