گروه صاب با موفقیت توانسته طیف متنوعی از پروژه های مختلف از قبیل ساخت اتاق تمیز و پروژه های نوسازی را در تمامی بخش های علوم و تکنولوژی به پایان برساند.

 

سرم سازی رازی

انبار مواد شیمیایی و دارویی سرم سازی رازی /  کرج    سال ۸۵
این پروژه در سوله ای به مساحت تقریبی ۱۶۰۰ متر مربع انجام پذیرفت که شامل تامین جنس و اجرای کلیه تاسیسات الکتریکی ، سیستم HVAC و Piping می باشد.