کارخانه رادیاتور سازی بوتان

کارخانه رادیاتور سازی بوتان / ساوه    سال ۸۶/۸۷
 این پروژه در شهرک صنعتی کاوه و با مالکیت برادران خلیلی در زمینی به مساحت ۲ هکتار ، با بهره گیری از تکنولوژی روز اروپا احداث گردید که خدمات مهندسی و اجرای بخش تاسیسات الکتریکی و مکانیکی توسط مهندسین و پرسنل شرکت صاب انجام پذیرفت.