پروژه تجاری اداری دشت بهشت

پروژه تجاری اداری دشت بهشت / کرج   سال ۸۷
 این مجتمع با زیر بنای ۲۵۰۰ متر مربع زیربنا احداث گردیده است و طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی آن توسط شرکت صاب انجام شده است.