اتاق تمیز

اتاق تمیز(کلین روم)

 

امروز می خواهیم تعریف کلی ای از اتاق تمیز(کلین روم) بیان کنیم. اتاق تمیز(کلین روم) به مکانی بسیار تمیز است به طوری که از نظر قطر ذرات معلق در هوا، گرد غبار موجود در اتاق تمیز (کلین روم)در حد میکرون و زیر میکرون ، رطوبت ، سرما ، گرما و فشار تحت کنترل می باشد.

امروزه با توجه پیشرفت تکنولوژی در ابعاد گوناگون علمی و صنعتی حاصل شده است و دستگاه های بسیار دقیق و حساس ساخته می شوند که بدون داشتن اتاق تمیز(کلین روم) ساخت آنها میسر نیست و تنها باید در اتاق تمیز (کلین روم)اقدام به ساخت اینگونه تجهیزات کرد. معمولا برای تولید موادی نیمه رسانا چون ژرمانیوم ، سیلیکون و یا برای تولید لوازم تکنولوژیک پزشکی و زمینه های دیگر که تولیدات مربوط به آنها به محیطی بسیار پاکیزه نیاز مند است باید اتاق تمیز(کلین روم) داشته باشید تا بتوانید این گونه مواد را تولید کنید. در واقع برای تولید موادی با دقت بسیار بالا و و تجهیزات پزشکی و گاهی در موازدی برای تولید مواد رادیواکتیو باید در اتاق تمیز (کلین روم)انجام شود تا دقت محصول تولید و درجه خلوص آن ماده تولید شده در اتاق تمیز(کلین روم) بسیار بالا باشد.

از دیگر موارد مصارف اتاق تمیز می توان به اتاق تمیز(کلین روم) که  دقیق ‚ میکرو الکترونیک ‚ فضایی ‚ نظامی ‚ صنعتی ‚ تحقیقاتی ‚ پزشکی ‚ دارویی ‚ اپتیک ( نوری ) ‚ فراورده های شیمیایی ‚ بیولوژی و فیلم و فویل اشاره کرد.

 
اتاق تمیز - کلین روم
اتاق تمیز