اتاق تمیز صنایع هسته ای

اتاق تمیز

یکی از صنایعی که در آن اتاق تمیز بسیار کاربرد دارد و بسیاری از کار های آن باید در اتاق تمیز انجام شود ، صنایع هسته ای است. در واقع صنایع هسته ای به دلیل اینکه اندازه ذراتی که با آنها کار می کنیم به حد نانو متر می رسد حساسیت بالایی لازم است تا آلودگی هوا را کاهش دهیم. یعنی باید محیط اتاق تمیز به گونه ای طراحی شود که میزان آلودگی در آن بسیار پایین باشد.

یکی از موارد دیگری که باید در ساخت اتاق تمیز صنایع هسته ای به ان توجه کنیم این است که در این صنایع موادی که در این اتاق تمیز ها با آنها کار می شود تششع صاتع می کنند پس باید از مواد و وسایلی در اتاق تمیز استفاده شود که در برابر این تشعشعات از خود واکنش نشان ندهند و همچنین باید سیستمی را در اتاق تمیز طراحی کنید که این تشعشعات روی لباس و بدن افراد را از بین ببرد.

در اتاق تمیز صنایع هسته ای تنها شکافت هسته ای انجام نمی شود بلکه ممکن است از این مواد هسته ای برای تولید دارو و تجهیزات دیگر استفاده شود. که برای هرکدام باید شرایط خاصی را اعمال کنیم.

هوا در اتاق تمیز صنایع هسته ای باید با فیلتر های هپا که توانایی پاک کردن ذرات با قطر ۰٫۳ میکرومتر با بازده ۹۹٫۹۵% را دارند، تمیز شود.