انواع اتاق تمیز (کلین روم)

اتاق تمیز - کلین روم

 

امروزه اتاق تمیز کاربرد بسیاری در صنایع مختلفی نیز دارد و همچنین استاندارد های مختلفی برای اتاق تمیز(کلین روم) نیز تعریف شده است که برای صنایع مختلفی نیز از انواع استاندارد و همچنین انواع مختلف اتاق تمیز(کلین روم) استفاده می شود. با توجه کاربرد های مختلف اتاق تمیز(کلین روم) و همچنین استاندارد های مختلف اتاق تمیز(کلین روم) انواع مختلفی از اتاق تمیز(کلین روم) نیز تولید می شود که انواع مختلف آن در واقع بر اساس جریان هوای موجود در اتاق تمیز (کلین روم)دسته بندی می شوند که انواع مختلف ان عبارت اند از : 1- اتاق تمیز با جریان یکطرفه 2- اتاق تمیز (کلین روم)با جریان غیز یک طرفه 3- اتاق تمیز با جریان هوای مخلوط که در ادامه به طور مختصر هر کدام از انواع مختلف اتاق تمیز(کلین روم) را بررسی می کنیم.

 اتاق تمیز با جریان یک طرفه :

در این نوع اتاق تمیز از جریان هوای یک طرفه برای ایجاد تمیزی در اتاق تمیز(کلین روم) استفاده می شود در این نوع اتاق تمیز(کلین روم) از حجم هوای بیشتری نیز استفاده می شود و همچنین تعداد تعویض هوا در ساعت بسیار بیشتر از سایر اتاق تمیز ها می باشد. در این نوع اتاق تمیز (کلین روم)به درجه بالاتری از تمیزی نسبت به سایر اتاق تمیز ها می توان دست یافت در این نوع اتاق تمیز (کلین روم)از دو نوع فیلتر با بازده بالا در مسیر هوای ورودی در سقف و همچنین در مسیر خروجی نصب می گردد در این نوع اتاق تمیز(کلین روم)هوا با سرعت 3 تا 5 متر بر ثانیه وارد اتاق تمیز می شود و از طریق خروجی های موجود در کف اتاق تمیز (کلین روم)و پایین دیوار ها خارج می شود. 

اتاق تمیز با جریان هوای یک طرفه خود به دونوع اتاق تمیز (کلین روم)افقی و عمودی تقسیم می شود : که در حالت عمودی اتاق تمیز(کلین روم) هوا از بالا به سمت پایین بوده و در نوع افقی ورودی هوا در بالای دیوار است و خروی آن نیز در سمت مقابل در پایین دیوار اتاق تمیز می باشد.

 

 

انواع اتاق تمیز
انواع اتاق تمیز