تاریخچه اتاق تمیز(کلین روم)

اتاق تمیز

 

همانطور که در مطالب قبلی ذکر کردیم اتاق تمیز (کلین روم)کاربرد های بسیاری دارد و همچنین بیان کردیم که در اتاق تمیز (کلین روم)معمولا حداکثر قطر ذرات معلق در هوا چند میکرون بیشتر نیست و همچنین هوا و رطوبت و میزان اکسیژن در اتاق تمیز (کلین روم) کنترل می شود که میحیطی بسیار مناسب برای تولید مواد و وسایل دقیق و بسیار حساس است. اما این تنها کاربرد امروزی اتاق تمیز (کلین روم) است ولی در زمان های گذشته اتاق تمیز(کلین روم) اوایل در بیمارستان ها استفاده می شدند همچنان که می دانید دز گذشته افرادی چون پاستور و کخ ثابت کردند که وجود باکتری می تواند باعث فاسد شدن و همچنین عفونت شود که این باعث شد تا پزشکان به فکر ساخت محیطی باشند که در آن ذرات معلق و همچنین انواع میکروب ها کنترل می شد که به آن اتاق تمیز می گفتند.

 

بنابراین اولین اتاق تمیز (کلین روم)ها در بیمارستان ها ساخته شدند که به عنوان اتاق عمل کاربرد داشتن که در این اتاق تمیز ها در قدیم از یک محلول آنتی سپتیک به نام کربولیک اسید برای ضد عفونی کردن و پاکسازی و سایل و همچنین دستان جراحان و روی زخم ها و همچنین فضای اطراف اتاق تمیز(کلین روم) استفاده می کرده اند. در گذشته هدف از ایجاد اتاق تمیز(کلین روم) تنها از بین بردن میکروب ها و باکتری ها بوده است اما از اتاق تمیز برای ساخت و سایل حساس استفاده می شود که این باعث شده است اتاق تمیز(کلین روم) های امروزی تفاوت هایی با اتاق تمیز گذشته داشته باشد.

اولین تفاوت عمده اتاق تمیز (کلین روم)های امروزی و گذشته دراین است اتاق تمیز های گذشته فاقد تهویه فشار مثبت از طریق فیلتر های هوا بوده اند حتی تا چندین نسل اول اتاق تمیز از تهویه معمولی هم برای کاهش عفونت استفاده نمی شود که بعد ها توسط فردی به نام فلورانس نایتینگل استفاده از تهویه معمولی برای کاهش عفونت در اتاق تمیز(کلین روم) استفاده شد.

 

 

تاریخچه اتاق تمیز
تاریخچه اتاق تمیز