تجهیزات هوا ساز اتاق تمیز

اتاق تمیز

 

اتاق تمیز محیطی است که باید در آن آلودگی و گرد و غبار را به حداقل برسانیم یعنی در واقع میزان آلاینده های هوا به حد ذراتی با قطر میکرون برسد. اما برای اینکه به توانیم آلاینده های هوا را در اتاق تمیز به حداق برسانیم باید هوای اتاق تمیز را در فواصل زمانی مرتب و با حجم معین از فیلتر های هوا عبور دهیم تا آلاینده های اتاق تمیز به حداق خود برسند.

اما گاهی اوقات برای اینکه بتوانیم آلاینده های هوا را کم کنیم به سیستم های هوا ساز نیاز داریم تا هوای اتاق تمیز را تمیز کنند.در واقع سیستم هواساز براساس حجم محیط کار و کلاس تمیزی مورد نظر طراحی می شود تا بتواند برمقاومت استاتیک سیستم هوائی محیط کار فائق آمده و میزان چرخش حجمی هوا را در هر دقیقه جهت رسیدن به کلاس تمیزی مورد نظر و با کمترین آلودگی صوتی و لرزشی تامین نماید.

برای اینکه تمیز هوای اتاق تمیز به حد مطلوب برسد باید از فیلتر های هپا در خروجی هوا استفاده شود تا ذرات بالای 0.5 میکرون پاکسازی شوند و بهرت است برای بالا بردن راندمان فیلتر هپا از چند بستر پیش فیلتر در هواسازها در Section های متفاوت قبل و بعد از فن ،با مشخصات فنی مربوطه مطابق استاندارد استفاده می گردد .

 

هواساز اتاق تمیز
هواساز اتاق تمیز