روشنایی اتاق تمیز

اتاق تمیز

 

یکی از قسمت های مهم هر اتاق تمیز ی روشنایی آن است که باید طبق استاندارد های روز چراغ های روشنایی در آن تعبیه شوند. تا هم روشنایی اتاق تمیز را تامین کند و همچنین مانع ورود گرد و غبار اتاق تمیز شود.

چراغ های اتاق تمیز باید دارای ویزگی هایی باشد تا بتواند شرایط مطلوب را در اتاق تمیز تامین کند. اولین ویژگی اتاق تمیز باید این باشد که در چراغ های اتاق تمیز باید از لامپ هایی باید استفاده شود که تولید گرما توسط آنها کمترین میزان ممکن باشد تا باعث تغییر دمای اتاق تمیز نشود و دیگر اینکه چراغ های اتاق تمیز باید به گونه ای طراحی شوند که مانع ورود هرگونه آلاینده به اتاق تمیز شوند که به این منظور می توان در چراغ های اتاق تمیز نیز فیلتر هوا بکار برد.

بدنه لامپ های اتاق تمیز باید به گونه ای طراحی شوند که به تواند رطوبت بالا را نیز تحمل کند و همچنین لامپ اتاق تمیز باید به گونه ای طراحی شود که بتوان نور آن را تنظیم کرد و متناسب با شرایط دلخواه نور را کم و یا زیاد کرد.

 

لامپ اتاق تمیز را می توان به گونه ای طراحی کرد که به دوصورت دسترسی از بالا و همچنین دسترسی از پایین داشته باشد که نوع دسترسی از بالا به لامپ اتاق تمیز بسیار بهتر از نوع دسترسی از پایین است زیرا در اینگونه لامپ ها دیگر برای تعمیر نیاز نیست تعمیر کار به داخل اتاق تمیز بیاید و تنها می تواند از بیرون لامپ ها را تعمیر کند بدون اینکه آلاینده به اتاق تمیز وارد شود.