ساندویچ پانل اتاق تمیز چیست؟

اتاق تمیز

 

از انواع دیگر ساندویچ پانل می توان به ساندویچ پانل اتاق تمیز یا clean room اشاره کرد ساندویچ پانل اتاق تمیز در مکان های بهداشتی استفاده می شود که در ان میزان ورود و خروج هوا باید کم باشد و جریان الاینده هایی مانند گرد و غبار 

میکروب های معلق در فضا و ... به ان وارد نشود.

در اتاق تمیز از ساندویچ پانل دیواری و سقفی خاصی استفاده می شود که امکان ورود و خروج هوا را به حداقل برسد و حتی افرادی که می خواهند به اتاق تمیز وارد شوند باید از لباس تمیز استفاده کنند و دوش هوا بگیرند.