فیلتر های اتاق تمیز

اتاق تمیز

اتاق تمیز همانطور که آن را تعریف کردیم باید در آن میزان گرد و غبار و آلاینده های هوا را به حداقل برسانیم و این کار تنها با استفاده از فیلتر های هوا انجام می شود که هوای اتاق تمیز را هر چند دقیقه یک بار با استفاده از مکش ها از فیلتر مخصوص عبور دهد و سپس به اتاق تمیز هوای تصفیه شده تزریق گردد.

برای اینکه به حداقل آلاینده در فضا یرسیم می بایست هوای اتاق تمیز را به طور مکرر از فیلتر های متعددی بگذرانیم تا هوای اتاق تمیز به حداکثر تمیزی برسد و باید توجه داشته باشید که باید ابتدا هوا را از فیلتر های درشت عبور دهیم سپس به تدریج از فیلتر های ظریف تری برای تصفیه هوای اتاق تمیز استفاده کنیم.

در ادامه انواع فیلتر هوای اتاق تمیز را بیان کرده ایم که می توانید مشاهده کنید : 

1- فیلتر هپا

2- فیلتر باکس

3- فیلتر گازی اتاق تمیز

4- فیلتر شیمیایی اتاق تمیز

5- فیلتر کربن فعال اتاق تمیز

 

فیلتر اتاق تمیز
فیلتر اتاق تمیز

1

2

3

4

5

6

7