نقشه های اتاق تمیز

اتاق تمیز

برای ساخت اتاق تمیز باید کانال هایی را برای تهویه هوا در نظر گرفت و همچنین سیستم نور پردازی خاصی برای اتاق تمیز باید طراحی کنید تا از ورود آلودگی به فضای اتاق تمیز جلوگیری نمایید و همچنین باید در اتاق تمیز در صورت نیاز به آب و یا خروجی فاضلاب باید آنها را به طوری در نظر گرفت که حداق آلودگی را وارد فضای اتاق تمیز کنند.

در واقع برای اینکه این سیستم های تهویه و نورپردازی و دفع فاضلاب و ... با هم همانگ باشند و کار کردن انها با هم دچار اختلال آنها نشود باید نقشه ای جامع از اتاق تمیز تهیه شود به گونه ای که تمامی این سیستم ها در آن جای داده شوند. در واقع دلیل نیاز به نقشه ای برای اتاق تمیز این است که از ایننقشه هم در زمان ساخت اتاق تمیز باید استفاده شود و همچنین زمان بهره برداری از اتاق تمیز این نقشه ها مورد نیاز است تا در صورت بروز مشکل در هر کدام از سیستم های اتاق تمیز بتوان آن را به راحتی تعمیر کرد.

 

نقشه ها برای اتاق تمیز به طور کلی به چند دسته تقسیم می شوند که عبارت اند از :

1- نقشه های تاسیسات مکانیکی اتاق تمیز

2- نقشه های تاسیسات الکتریکی اتاق تمیز

3- نقشه نمای اتاق تمیز

4- نقشه پلان اتاق تمیز

 

اتاق تمیز
اتاق تمیز

اتاق تمیز

تأسیسات مکانیکی اتاق تمیز(کلین روم):

این نوع نقشه ها شامل کلیه نقشه های مربوط به هدایت آب، فاضلاب، کانال های تهویه بهداشتی و … می باشد که به قرار زیر تقسیم بندی می شود:

1.لوله کشی آب سرد و گرم بهداشتی

2.لوله کشی سیستم شوفاژ و تهویه مطبوع هایژنیک

3.شبکه آب باران و فاضلاب

4.کانال های تهویه بهداشتی

5.لوله کشی موتور خانه و …