هواساز اتاق تمیز

اتاق تمیز

همانطور که قبلا تعریف کردیم اتاق تمیز به فضایی گفته می شود که در آن میزان آلودگی هوا به حد میکرون برسد یعنی حداکثر اندازه ذرات معلق در هوا باید چند میکرون باشد. اما چگونه می توان این میزان ازتمیزی هوای اتاق تمیز را بدست آورد ؟ برای تحقق این میزان از تمیزی هوا باید از دستگاه های تهویه هوای اتاق تمیز استفاده کرد که مرکز اصلی این سامانه های تهویه و تصفیه هوا دستگاه های هواساز اتاق تمیز می باشد.

اصل دستگاه های هواساز بر پایه این است که هوای فضای اتاق تمیز را به داخل خود می کشد و با عبور دادن آن از چند لایه فیلتر و خارج کردن ان می تواند هیزان آلودگی هوا را به حداقل برساند.

برای اینکه میزان تصفیه هوا همیشه بهینه باشد باید فیلتر های اتاق تمیز را هر چند وقت یک بار عوض کنید و همچنین باید ساختار داخلی هواساز اتاق تمیز به گونه ای باشد که بتوان آن را شستشو داد و ضد عفونی کرد.