نظافت و شستشوی کلین روم

کلین روم

کلین روم یک فضای محافظت شده در مقابل الودگی های متلف است که اقدامات حساس به الودگی در ان انجام شده است و در صنایع پزشکی، داروسازی و صنایع غذایی کاربرد دارد.

کلین روم همواره در معرض الودگی می باشد و رخدادهایی که با ایمنی و سلامت افراد تطابق ندارند. ممکن است از تجهیزات، پرسنل و حتی فرایندهای ضدعفونی نادرست این کلین روم ها ناشی شود.

به دلیل اینکه روشهای متعددی که در نظافت سطوح وجود دارد اتتخاب بهترین انها برای اتاق تمیز برای یک کاربرد مشخص دارای اهمیت است. انتخاب یک تکنیک نامناسب حتی موجب این میشود که الودگی ها را در سطح پخش کند.