کلین روم آزمایشگاهی

کلین روم

 

امروزه کلین روم کاربرد بسیار زیادی پیدا کرده است و در اکثر محیط های حساس کلین روم وجود دارد و یا برای تولید وسایل و یا مواد مهم و حساس وجود کلین روم در آن سازمان بسیار حیاتی است و می تواند سلامت ماده و همچنین وسیله تولید شده را تضمین کند.

امروز می خواهیم نوع خاصی از کلین روم به نام کلین روم آزمایشگاهی را معرفی کنیم ؟ کلین روم آزمایشگاهی در واقع محیطی است که برای تحقیقات علمی و همچنین تولید محصول استفاده می شود و در اینگونه کلین روم ها میزان آلاینده ها به حداقل خود میرسد که در این گونه از کلین روم ها میزان آلاینده ها در هر متر مربعی با یک اندازه خاص تعیین میشود.

برای مثال در یک محیط شهری معمولی میزان آلاینده ها در یک متر مربع حدود 35 میلیون ذره با طیف اندازه ی 0.5 μm و با قطری بیشتر هستند که مطابق با یک کلین روم ISO 9 است در حالی که یک کلین روم آزمایشگاهی ISO 1 اجازه به حضور چنین ذراتی نمی دهد و تنها 12 ذره به ازای هر متر مکعب با اندازه ی 0.3 μm و کوچکتر باید وجود داشته باشند.

در واقع در اینگونه کلین روم هایی محصولات دارویی تولید میشوند و باید مجهز به فیلتر های HEPA و اگر نیاز باشد ULPA و هم چنین سیستم های رطوبت زدا باشد تا از سلامت محصولی که تولید میشود بتوان اطمینان حاصل کرد.