کلین روم داروسازی

کلین روم

 محیط بسته ای که از نظر مقادیر ذرات معلق در فضا ,دما ,رطوبت و فشار کنترل می شود.  در این فضای محافظت شده در برابر انواع آلودگی ها و ذرات معلق هوا، محصولات و تجهیزات حساس به آلودگی تولید می گردد. این فضا معمولا در صنایع دارویی، تجهیزات پزشکی، الکترونیک،‌ فضایی و نظامی کاربرد دارند.

استاندارد ISO 14644 یکی از اصلی ترین استاندارد های فضای تمیز می باشد. در این استاندارد موارد بسیاری در خصوص مشخصات فضای تمیز قید شده است که مواردی از آنها بر اساس جداول زیر قید می گردد:

 

جدول مقایسه ذرات معلق در فضای تمیز

 

جدول تقسیم بندی ذرات معلق در فضای تمیز بر اساس متر مکعب

  پوشش سقف با جعبه هوادهی میزان نرخ تعویض هوا متوسط سرعت جریان هوا

 

در زمان طراحی یک فضای تمیز موارد متعددی می بایست در نظر گرفته شود که می توان به نوع و جنس پوشش دیوار، کف و سقف اشاره نمود. تمام مصالحی که در ساخت فضای تمیز استفاده می گردد می بایست خود پارتیکل زا نباشند و دارای سطحی یکدست و صاف باشند. یکی از اصولی که فضای تمیز بر اساس آن بنا می شود هوا است، مقدار و سرعت جریان هوا به همراه میزان ذرات داخل آن در کنار شرایط دمایی و رطوبتی یکی از عوامل اصلی تعیین کننده کلاس فضای تمیز می باشد.