کلین روم در الکترونیک

کلین روم

امروزه از کلین روم در صنایع مختلفی استفاده می شود و در خیلی از صنایع به طور جدی به کلین روم نیازمند هستیم . یکی از صنایعی که در آن کلین روم کاربرد دارد ، صنایع الکترونیک هست که هم در ساخت برخی تجهیزات باید از کلین روم بهره برد و هم در نگهداری بعضی از تجهیزات.

امروزه باید در اتاق های سرور ها میزان آلودگی هوا و دما و میزان رطوبت و... کنترل شود که این شرایط تنها در کلین روم مهیاست پس باید اتاق های سرور کلین روم با فیلتر هایی در سقف و کف باشند تا بتوانند هوا را به خوبی تمیز کنند. اگر اتاق سرور های امروزی کلین روم نباشند مشکلات ذیل به وجود می آید : 

1- با نشستن گرد و غبار بر روی چیپست سرور عمر قطعات الکترونیکی کم می شود.

2- با وجود گرد و غبار بر روی قطعات سرور انتقال دما و همچنین عملیات خنک سازی به خوبی انجام نمی شود.

3- وجود ذرات گرد و غبار باعث می شود دما قطعات بالا برود و در نتیجه دما محیط بالا برود و در نهایت میزان مصرف برق نیز بالا می رود.

پس باید اتاق های سرور ها کلین روم باشند تا بتوان در آن شریاط فوق را کنترل کرد.

 

کلین روم اتاق سرور
کلین روم اتاق سرور