ارائه تسهیلات به دانشگاهها برای راه اندازی «اتاق تمیز»

اتاق تمیز

 

مدیر کل طرح های ملی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ارائه تسهیلات به دانشگاه ها برای راه اندازی اتاق تمیز خبر داد.

وی در ادامه اظهار داشت : معاونت علمی ریاست جمهوری درصدد است تا علاوه بر ارائه تسهیلات برای به  نتیجه رساندن طرح های کلان، به ایجاد زیرساخت هم کمک کند.

وی با بیان اینکه برخی زیر ساخت ها مهم هستند، از این رو باید مورد حمایت قرار بگیرند، افزود:  یکی از این زیر ساخت ها، ایجاد اتاق تمیز در دانشگاههاست؛ در همین راستا راه اندازی اتاق تمیز در دانشگاهها را مورد توجه و حمایت قرار داده ایم.

 

اتاق تمیز در دانشگاه ها
اتاق تمیز در دانشگاه ها