مجهزترین اتاق تمیز کشور ساخته می‌شود

اتاق تمیز(کلین روم)

 

به گفته رییس موسسه تحقیقات واکسن سازی و سرم سازی رازی بین این موسسه و شهرداری تفاهم نامه ای منعقد شده است که به موجب آن بهترین و مجهزترین اتاق تمیز (کلین روم)کشور در این موسسه در حال ساخت است. 

دکتر حمید کهرام در حاشیه  بازدید شهردار کرج و هیات همراهش از پروژه ساختمان بسته‌بندی و سردخانه مرکزی موسسه رازی اظهار کرد: بر اساس تفاهم‌نامه بین موسسه رازی و شهرداری کرج که سال گذشته منعقدشده، قرار است سه هکتار از مؤسسه رازی  برای بازگشایی ادامه بلوار ماهان در اختیار شهرداری قرار بگیرد و درمقابل 10 هزار مترمربع ساختمان که 40 درصد آن اداری و مابقی فنی، آزمایشگاهی و اتاق تمیز(کلین روم) است، توسط شهرداری در بخشی از فضای مؤسسه رازی ساخته شود. وی افزود: به جز اتاق تمیز(کلین روم)، ساخت واحد بسته‌بندی دامپزشکی و سردخانه به عنوان بخش‌های دیگر این پروژه تعریف شده است.